technik mechatronik

 

 

 

 

 

Zawód poszukiwany przez pracodawców  woj. podkarpackiego i pow. krośnieńskiego.

 

Technik mechatronikto dynamicznie rozwijający się zawód, obecny w każdej gałęzi przemysłu i ze względu na duże zapotrzebowanie rynkowe stwarza bardzo dobre perspektywy dla absolwentów tego kierunku.Mechatronik to osoba, która potrafi łączyć umiejętności wielu dziedzin nauki, dzięki czemu spełnia wymagania współczesnego przemysłu.

 Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych.

EE.21. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.

 Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik mechatronik będzie przygotowany do wykonywania zadań w zakresie:

a)     montowania urządzeń i systemów mechatronicznych

b)     wykonywania rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych;

c)     wykonywania konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych;

d)     eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych;

e)     tworzenia dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych;

f)      programowania urządzeń i systemów mechatronicznych. w tym robotów przemysłowych i sterowników PLC

 Technik mechatronik znajdzie zatrudnienie w:

a)     zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym,

b)      placówkach serwisujących układy i systemy mechatroniczne,

c)     firmie, która prowadzi montaż rozruch nowoczesnych urządzeń technicznych

 

 Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

 

Pracownia mechatroniki jest wyposażona w stanowiskazawierające sterowniki PLC, zestawy do ćwiczeń z pneumatyki i elektrotechniki.