Centra Pomocy Rodzinie

       Są to jednostki organizacyjne, wykonujące zadania z zakresu pomocy społecznej, a w szczególności zajmujące się profilaktyką i problemami rodziny. Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie udzielają porad psychologicznych, prawnych zapewniają miejsca w ośrodku interwencji kryzysowe, udzielają informacji klientom pomocy społecznej o prawach i uprawnieniach itp.

Miejskie i Powiatowe Centra  Pomocy Rodzinie

 

Lp.

Powiat

 Dane teleadresowe

 1.  Brzozowski Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  Brzozów, ul. 3 Maja 43 tel. 013/4342045; e-mail:  pcpr@powiatbrzozow.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 36-200 Brzozów, ul. 3 Maja 51
 2.  Jasielski Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jasło, ul. Rynek 18 tel. 013/4483440 e-mail: pjaslo@rzeszow.uw.gov.pl
 3.  Krośnieński

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Krosno, ul. Bieszczadzka l tel. 013/4375732, 013/4375733, 013/4375734 e-mail: pcpr_krosno@adres.pl


Powiatowy Punkt Interwencji Kryzysowej, Krosno,  ul. Bieszczadzka 1, pok. nr.5; tel. (013) 43-75-812
zgłoszenia: 13 43 75 732, 43 75 733, 13 43 75 734

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 38-400 Krosno, ul. Piastowska 58

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dział ds. Asysty Rodziny i Pieczy zastępczej, Krosno ul. Piastowska 58, t tel. 13 4320459

 4.  Rzeszowski Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15 (pok. 411, 420-423) tel. 017/8671472; 8627511, wew. 1422 e-mail: pcpr@powiat.rzeszow.pl; przesz@rzeszow.uw.gov.pl
 5.  Sanocki  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Sanok, ul. Jagiellońska 20 tel. 013/4643593 e-mail: pcprsanok@poczta.fm
 6.  Strzyżowski  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Strzyżów, ul. Parkowa 4 tel. 017/2765034 e-mail: pcpr@strzyzow.un.pl