Mechanik pojazdów samochodowych

Mechanik Pojazdów Samochodowych specjalista zajmujący się naprawą i obsługą samochodów. Dokonuje niezbędne regulacje i kontroluje jego stan techniczny, ale także stopień zużycia podzespołów i układów, utrzymuje tym samym pojazd w dobrej kondycji aby był niezawodny i trwały.

 Informacja dodatkowa:  Absolwent w cyklu kształcenia otrzymuje prawo jazdy kategorii B

 Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

 MOT .05. „Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych”

 Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 •  Naprawy pojazdów samochodowych
 • Obsługi pojazdów samochodowych
 • Montażu dodatkowego wyposażenia w pojazdach samochodowych
 • Diagnostyki komputerowej pojazdów samochodowych
 • Sprawdzenia stanu technicznego pojazdów samochodowych
 • Regulacji podzespołów pojazdów samochodowych
 • Uzyskania dodatkowych uprawnień diagnosty samochodowego uprawniających do wykonywania badań technicznych na stacjach kontroli pojazdów

 Mechanik Pojazdów Samochodowych  znajdzie zatrudnienie w :

 • przedsiębiorstwach przemysłu motoryzacyjnego
 • zakładach naprawczo-obsługowychpojazdów samochodowych,
 • zakładach budowy pojazdów samochodowych
 • sklepach i hurtowniach motoryzacyjnych
 • zakładach naprawy i obsługi opon
 • na stanowisku kierowcy-dostawcy

  Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

 Warsztaty szkolne są wyposażone w maszyny i urządzenia  stanowiska obsługowo-naprawcze do nauki zawodu z zakresu mechaniki i elektroniki samochodowej. W trakcie nauki uczniowie uczą się posługiwać narzędziami do obróbki ręcznej i maszynowej.  Szkoła posiada również samochód do nauki jazdy kategorii B.