Nauczyciele:

 

Nazwisko     imię

 

Kielar         Mariusz –  dyrektor szkoły

 

Adamik        Robert - nauczyciel przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu

Ochwat          Elżbieta - nauczycielka języka niemieckiego

Wietecha      Natalia - nauczycielka chemii 

Gładysz       Katarzyna - nauczycielka  biologii

Krawczyk   Mateusz -  nauczyciel praktycznej nauki zawodu

Kubit             Dorota – nauczycielka matematyki

Kusiak           Małgorzata – nauczycielka geografii, przysposobienia obronnego

Maląg            Andrzej - nauczyciel przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu

Młodziński   Zbigniew – nauczyciel języka polskiego

Niedzielska  Elżbieta – nauczycielka języka angielskiego

Pisz                 Dawid – nauczyciel przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu

Rodzinka      Mariusz - nauczyciel przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu

Giemza           Mariusz - nauczyciel religii

Sieniawska   Agata – nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie

Słowik            Marek – nauczyciel przedmiotów zawodowych, diagnosta

Szajna              Agnieszka - pedagog szkolny

Twardzik       Grażyna –  bibliotekarka

Urbanek        Dariusz – nauczyciel wychowania fizycznego

Zygmunt        Paweł – nauczyciel fizyki i informatyki