Nauczyciele:

 

 

           Nazwisko     imię

 

Kielar         Mariusz –  dyrektor szkoły

 

 

Adamik       Robert - nauczyciel przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu

Chlobicki Bogusław - nauczyciel praktycznej nauki zawodu

Dybaś Sylwia - nauczycielka języka niemieckiego

 

 

Józefowicz  Patrycja - nauczycielka chemii i biologii

 

 

Krawczyk    Roman -  nauczyciel praktycznej nauki zawodu

 

 

Kubit           Dorota – nauczycielka matematyki

 

 

Kusiak        Małgorzata – nauczycielka geografii, przysposobienia obronnego

Majkut Adam - nauczyciel wiedzy o kulturze

 

 

Maląg         Andrzej - nauczyciel przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu

 

 

Młodziński   Zbigniew – nauczyciel języka polskiego

 

 

Niedzielska Elżbieta – nauczycielka języka angielskiego

Niziołek Urszula - nauczyciel języka polskiego

 

 

Pisz              Dawid – nauczyciel przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu

 

 

Rodzinka      Mariusz - nauczyciel przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu

 

 

Rucyk           Grzegorz - nauczyciel religii

 

 

Sieniawska  Agata – nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie

 

 

Słowik         Marek – nauczyciel przedmiotów zawodowych, diagnosta

Strzępek Janusz - nauczyciel plastyki

 

 

Szajna         Agnieszka - pedagog szkolny

Szybka Stanisław - nauczyciel praktycznej nauki zawodu

 

 

Twardzik     Grażyna –  bibliotekarka

 

 

Urbanek      Dariusz – nauczyciel wychowania fizycznego

 

Zygmunt      Paweł – nauczyciel fizyki i informatyki