Nauczyciele:

 

Nazwisko     imię

 

Kielar         Mariusz –  dyrektor szkoły

 

 

Adamik        Robert - nauczyciel przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu

Chlebicki     Bogusław - nauczyciel praktycznej nauki zawodu

Dybaś            Sylwia - nauczycielka języka niemieckiego

Józefowicz  Patrycja - nauczycielka chemii i biologii

Krawczyk     Roman -  nauczyciel praktycznej nauki zawodu

Kubit             Dorota – nauczycielka matematyki

Kusiak           Małgorzata – nauczycielka geografii, przysposobienia obronnego

Majkut          Adam - nauczyciel wiedzy o kulturze

Maląg            Andrzej - nauczyciel przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu

Młodziński   Zbigniew – nauczyciel języka polskiego

Niedzielska  Elżbieta – nauczycielka języka angielskiego

Niziołek         Urszula - nauczyciel języka polskiego

Pisz                 Dawid – nauczyciel przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu

Rodzinka      Mariusz - nauczyciel przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu

Rucyk             Grzegorz - nauczyciel religii

Sieniawska   Agata – nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie

Słowik            Marek – nauczyciel przedmiotów zawodowych, diagnosta

Strzępek        Janusz - nauczyciel plastyki

Szajna              Agnieszka - pedagog szkolny

Szybka           Stanisław - nauczyciel praktycznej nauki zawodu

Twardzik       Grażyna –  bibliotekarka

Urbanek        Dariusz – nauczyciel wychowania fizycznego

Zygmunt        Paweł – nauczyciel fizyki i informatyki