Nauczyciele:

 

Nazwisko     imię

 

Kielar         Mariusz –  dyrektor szkoły

 Adamik  Robert - nauczyciel przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu

Ochwat  Elżbieta - nauczycielka języka niemieckiego

Próchnicka  Agnieszka - nauczycielka chemii 

Gładysz  Katarzyna - nauczycielka  biologii, plastyki

Krawczyk  Mateusz -  nauczyciel praktycznej nauki zawodu

Kubit   Dorota – nauczycielka matematyki

Kusiak  Małgorzata – nauczycielka geografii, edukacji dla bezpieczeństwa

Leśniak Stanisław - psycholog

Maląg  Andrzej - nauczyciel przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu

Młodziński  Zbigniew – nauczyciel języka polskiego

Niedzielska  Elżbieta – nauczycielka języka angielskiego

Pisz  Dawid – nauczyciel przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu

Wolanin Jan - nauczyciel przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu

ks. Podlolak Tomasz - nauczyciel religii

Sieniawska   Agata – nauczycielka historii, historii i teraźniejszości

Słowik  Marek – nauczyciel przedmiotów zawodowych

Szajna  Agnieszka - pedagog, pedagog specjalny

Twardzik Grażyna –  bibliotekarka, nauczycielka języka polskiego

Urbanek  Dariusz – nauczyciel wychowania fizycznego

Zygmunt  Paweł – nauczyciel fizyki i informatyki