Operator obrabiarek skrawających

 

Operator obrabiarek skrawających jest to bardzo atrakcyjny zawód obejmujący: programowanie i obsługę obrabiarek CNC, oraz projektowanie, konstruowanie, budowę, eksploatację i naprawę maszyn, urządzeń i mechanizmów.Jako szkoła w kwestii praktyk zawodowych współpracujemy z takimi firmami jak : ERKO Sp. z.o.o sp.k SPLAST Sp. z o.o, EBA Sp. z o.o, Wietpol Aerospace, ZPRE Męcinka oraz Vianor Jedlicze.

 Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia :

MG.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających

 Absolwent kończący szkołę w zawodzie Operator obrabiarek skrawających będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie :

- obsługi konwencjonalnych maszyn do obróbki skrawaniem

- obsługi maszyn sterowanych numerycznie wykorzystywanych w procesie obróbki skrawaniem

- programowania maszyn sterowanych numerycznie

- uczeń uzyskuje również uprawnienia do wykonywania pachwinowych połączeń spawanych metodami MAG oraz TIG.

 Operator obrabiarek skrawających znajdzie zatrudnienie w :

a)  zakładach z branży lotniczej jako operator lub programista maszyn CNC

b)  w przemyśle maszynowym przy obsłudze maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz przy ich montażu

c) na stanowiskach związanych z kontrolą jakości

d) na stanowiskach związanych z konserwacją oraz remontem maszyn

e) w firmach z branży spawalniczej

 Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

         Dysponujemy bardzo nowoczesną bazą do kształcenia w zawodzie Operator obrabiarek skrawających. Posiadamy tokarki ( haas GT10, tokarkę szkoleniową Optimum)  oraz frezarkę (OKADA) sterowaną numerycznie ,a także pracownie do programowania maszyn CNC. Daje to Naszym uczniom  możliwość zdobycia szerokiej wiedzy i umiejętności pod kwalifikację MG.19. oraz możliwość późniejszej pracy w nowoczesnych gałęziach przemysłu. Dysponujemy również dwoma spawalniami wyposażonymi w siedem urządzeń spawalniczych- uczeń zdobywa uprawnienia do wykonywania pachwinowych połączeń spawanych metodą MAG i TIG.