Staże i praktyki zawodowe realizowane w ramach projektu

W ramach projektu  „Dostosowanie oferty ZS w Jedliczu do potrzeb rynku pracy” uczniowie z klasy I TP, ITM (technik mechanik) i I klasy szkoły branżowej(ślusarz)  realizowali w trakcie ferii zimowych (2020) oraz w czasie wakacji staże i praktyki zawodowe w Firmie EBA w Krośnie.

Jest to dla uczniów często pierwsze, ważne doświadczenie zawodowe i okazja do zdobycia konkretnych umiejętności. Dodatkowym atutem jest również możliwość zarobienia pieniędzy na własne potrzeby.

Celem staży i praktyk zawodowych jest podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych  przez uczniów w bezpośrednim środowisku pracy. Zdobyte doświadczenie zawodowe zwiększy aktywność zawodową uczniów oraz umożliwi zastosowanie i pogłębienie zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.