Branżowa szkoła I stopnia

 

ŚLUSARZ

 

       Ślusarz wykonuje i naprawia elementy maszyn i urządzeń. Jego zadaniem jest budowa trwałych i solidnie wykonanych konstrukcji. Oprócz umiejętności związanych z mechaniką ma umiejętności z dziedziny elektrotechniki, hydrauliki oraz metaloznawstwa. Ślusarze  z umiejętnościami spawania metodami MAG oraz TIG bez problemu znajdują zatrudnienie w kraju i za granicą, zwłaszcza w zakładach przemysłu maszynowego, w budownictwie, w firmach  instalacyjno-grzewczych, serwisach, warsztatach naprawczych czy pracowniach ślusarstwa artystycznego.

 

 

Branżowa szkoła I stopnia kierunki kształcenia :

 

Ślusarz

   z uprawnieniami do wykonywania zawodu spawacza metodami MAG oraz TIG

Mechanik pojazdów samochodowych

   praktyka ukierunkowana na komputerową diagnostykę pojazdów

Operator obrabiarek skrawających CNC

   (tokarz, frezer)

 Operator urządzeń przemysłu chemicznego - nowość

 

Operator urządzeń przemysłu chemicznego jest zawodem, do zadań którego należy:

 

 • nadzorowanie pracy maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle chemicznym,
 • ocenianie stanu technicznego maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle chemicznym,
 • wykonywanie czynności związanych z pakowaniem, oznakowaniem i przechowywaniem surowców, półproduktów oraz produktów przemysłu chemicznego,
 • przygotowywanie maszyn i urządzeń do konserwacji i remontów bieżących,
 • wykonywanie czynności związanych z konserwacją maszyn i urządzeń oraz armatury,
 • monitorowanie przebiegów procesów technologicznych przemysłu chemicznego,
 • pobieranie próbek materiałów do kontroli.

 

Operator urządzeń przemysłu chemicznego może być zatrudniony w następujących działach przemysłu chemicznego

 

 • ♦ zakładach przemysłu petrochemicznego, sodowego, kwasu siarkowego, nawozów sztucznych,
 • ♦ zakładach produkujących tworzywa sztuczne, włókna sztuczne, środki czystości, farby i lakiery,
 • ♦ przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym, gumowym,
 • ♦ miejskich przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji, stacjach uzdatniania wody,
 • ♦ instytucjach naukowo-badawczych,
 • ♦ laboratoriach chemicznych.

 

   

 

Zawód poszukiwany przez pracodawców  woj. podkarpackiego i pow. krośnieńskiego.