Przemoc w rodzinie

 

       Ośrodki i punkty interwencji kryzysowej oraz specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie to instytucje, w których osobom w kryzysie m.in. ofiarom przemocy w rodzinie udzielana jest pomoc psychologiczna, prawna, pedagogiczna i socjalna, a także w miarę możliwości medyczna. Ośrodki Interwencji Kryzysowej działają zazwyczaj całodobowo i w uzasadnionych przypadkach udzielają też schronienia. Ośrodki Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie świadczą pomoc interwencyjną, bytową i terapeutyczno - wspomagającą.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

Informacje na temat niebieskiej karty i procedur jej zakładania można znaleźć na stronie: http://www.niebieskalinia.pl
tel. 22 668-70-00 (Poradnia Telefoniczna "Niebieskiej Linii")

 Ośrodki Interwencji Kryzysowej oraz specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie:

 Lp.

Lokalizacja

 Dane teleadresowe

 1.  Polska Dzieckokrzywdzone.pl http://fdn.pl/ to portal wiedzy o problemie krzywdzenia dzieci, prowadzony przez Fundację Dzieci Niczyje. http://fdn.pl/baza-wiedzy
Fundacja Dzieci Niczyje
ul. Katowicka 31
03-932 Warszawa
tel./faks: +48 22 616 02 68, +48 22 616 03 14
 2.  Powiat Brzozowski

Punkt Interwencji Kryzysowej 36-200 Brzozów ul. Witosa 13, tel. 13 43 418 86


Punkt Interwencji Kryzysowej z mieszkaniem kryzysowym 36-200 Brzozów,
ul. Kazimierzowska l, tel. 134340164

 3.  Powiat Jasielski Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Szkolna 21, 38-200 Jasło
tel. 134485838
 4.  Powiat Krośnieński

Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Kletówki 7a ,38-400 Krosno, tel. 134202687


Powiatowy Punkt Interwencji Kryzysowej 38-400 Krosno, ul.Bieszczadzka 1,
tel. 134202800 do PCPR Krosno, tel. 134375732, 134375733, 134375712
 5.  Powiat Rzeszowski Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej MOPS
ul. Skubisza 4, 35-020 Rzeszów, tel. 178635389 w. 36
 6.  Powiat Sanocki Punkt Informacyjny 38-524 Besko, ul. Błonie 3 tel. 134673002
Punkt Pomocy Psychologiczno- Prawnej dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie 38-500 Sanok ul. Zamkowa 30 tel. 134632810
 7.  Powiat Strzyżowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 38-100 Strzyżów, ul. Parkowa 4, tel. 17/2765034, 17/2761009