Ślusarz z uprawnieniami spawacza

 

Ślusarz jest jednym z najważniejszych specjalistów w przemyśle metalowym i maszynowym. Ślusarzwykonuje, montuje i naprawia maszyny, narzędzia i przyrządy do obróbki metali i przetwórstwa tworzyw sztucznych,  naprawia i konserwuje sprzęt gospodarstwa domowego. Ogromną rolę w  procesie kształcenia spełniają zajęcia praktycznej nauki zawodu, które odbywają się na terenie  warsztatów szkolnych, a także w kooperujących z naszą placówką firmach.   
Informacja dodatkowa:  Oprócz zdobycia zawodu w naszej szkole jest możliwość uzyskania uprawnień  spawacza dzięki kursom spawania, uczeń  w cyklu kształcenia otrzymuje uprawnienia spawacza metodą MAG lub TIG.

 Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia
 MG.20 „Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi”

  Sylwetka absolwenta
Absolwent kończący szkołę w zawodzie ślusarz będzie przygotowany do:

 • wykonania elementów maszyn, urządzeń oraz sprzętu powszechnego użytku metodami obróbki ręcznej i maszynowej, np. toczeniem, frezowaniem, szlifowaniem;
 • wykonania połączeń metodami nitowania, spawania, lutowania, zgrzewania;
 •  naprawiania i konserwowania  elementów  maszyn, urządzeń i narzędzi oraz sprzętu powszechnego użytku;
 •  wykonania  i naprawiania elementów konstrukcji metalowych z zakresu metaloplastyki  (ogrodzenia,  balustrady , ślusarstwo artystyczne i użytkowe)


   Ślusarze są zatrudniani w :

 •     przedsiębiorstwach przemysłu metalowego, maszynowego i elektrotechnicznego;
 •     przedsiębiorstwach usługowych;
 •     zakładach naprawczych;
 •     zakładach rzemieślniczych;
 •     zakładach budowy obrabiarek, samochodów, urządzeń transportowych, maszyn budowlanych i rolniczych;
 •     budownictwie przemysłowym;
 •     budownictwie urządzeń hutniczych i chemicznych;

Warsztaty szkolne są wyposażone  w maszyny i urządzenia   do nauki zawodu z zakresu ślusarstwa jak również spawania metodami Mag i Tig.  W trakcie nauki uczniowie uczą się posługiwać narzędziami do obróbki ręcznej i maszynowej.