Metaloplastyka

       Kółko metaloplastyka i spawalnictwo działa w pracowniach (spawalniach) TIG i MAG wyposażonych w spawarki Bester, Miller, OZAS Faltig, Sherman. U nas zdobędziesz praktyczną umiejętność spawania metodami TIG lub MAG. Nauczysz się wykonywania prac z zakresu ślusarstwa. Poznasz sztukę tworzenia witraży. 

Cele koła:

•zainteresowanie techniczne uczniów.

•zamiłowanie do pracy w dziedzinie plastycznej.

•praca w grupie.

•wykonanie prac na konkursy.

•poszerzenie wiedzy z zakresu spawania metodą TIG, MAG.

Zadania szkolnego koła:

•wykonanie płaskorzeźby na Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Zapobiegajmy pożarom”.

•prace remontowe na terenie szkoły.

•prace w zakresie witraży.

•wewnątrzszkolny konkurs (dowolne wyroby z metaloplastyki).

•doskonalenie umiejętności spawania metodą TIG, MAG.

•wycieczki:

            - związane z konkursem

            - z kowalstwem

metal

 

 

 


Opiekun koła – Mateusz Krawczyk

 

Artykuły