Otwarcie wirtualnej strzelnicy im. Bogusława Dziury

5 grudnia br. odbyło się uroczyste otwarcie strzelnicy  w obecności zaproszonych gości. Wśród przybyłych osób byli m.in. wicestarosta krośnieński Andrzej Guzik, naczelnik Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Dróg w Starostwie Powiatowym w Krośnie Henryk Łożański, radny Gminy Jedlicze Ryszard Dziura, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Jedliczu Ewa Machowska, dyrektor GOSiR w Jedliczu Wojciech Florczak, prezes Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi RP w Jedliczu Janusz Baraniec oraz dyrektorzy szkół podstawowych z terenu gminy i przedstawiciele OSP.

Spotkanie rozpoczęło się od przypomnienia postaci wieloletniego nauczyciela, trenera, propagatora strzelectwa i wychowawcy młodzieży Bogusława Dziury, którego imieniem nazwano strzelnicę. Padło wiele ciepłych słów zarówno ze strony nauczycieli, w których pamięci jest ciągle żywy jak i ze strony uczniów, dla których był niekwestionowanym autorytetem. Aktu odsłonięcia pamiątkowej tablicy poświęconej patronowi dokonał syn Ryszard Dziura.

Minutą ciszy uczczono pamięć niedawno zmarłego nauczyciela, trenera strzelectwa Andrzeja Cynarskiego, prywatnie przyjaciela Bogusława Dziury.

Następnie dyrektor szkoły Mariusz Kielar przedstawił informację jak przebiegała realizacja zadania w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Obrony Konkursu Ofert „Strzelnica w powiecie 2023”. W budynku  Zespołu Szkół w Jedliczu, w jednej z sal wykonane zostały m. in.: roboty ogólnobudowlane, instalacja elektryczna. W ramach inwestycji zakupiono i zamontowano niezbędne wyposażenie.  Nowopowstała strzelnica umożliwi  prowadzenie strzelań w postaci statycznych i dynamicznych treningów dla ćwiczących o różnym stopniu zaawansowania - od ćwiczeń w obserwacji, przez strzelanie na celność i skupienie, do wykonania zadań strzeleckich o różnym stopniu skomplikowania. Wyposażona została w bezprzewodowe, laserowe symulatory (repliki) broni długiej – karabinek szturmowy HK 416 oraz broni krótkiej typu Glock, imitację odgłosu i zjawiska odrzutu, rozpoznawalność strzałów w ogniu pojedynczym i seryjnym, a także kilka rodzajów scenariuszy. 

Otwarcia strzelnicy i  symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali wicestarosta Andrzej Guzik, dyrektor ZS w Jedliczu Mariusz Kielar i Ryszard Dziura.

Uroczystość była okazją do podpisania porozumień o nieodpłatnym udostępnianiu strzelnicy na potrzeby uczniów ze szkół, jak również dla organizacji pozarządowych, czy klubów strzeleckich z terenu gminy.

Projektowana strzelnica jest kompletnym, multimedialnym, przenośnym, strzeleckim systemem szkolno-treningowym,  opracowanym na potrzeby rynku cywilnego na bazie systemów wojskowych. Wartość zrealizowanej inwestycji wynosi  198 tys. zł, w tym dofinansowanie ze Skarbu Państwa – z Ministerstwa Obrony Narodowej to kwota ponad 157 tys. zł.

Spotkanie zakończyły zawody strzeleckie o Puchar Starosty Krośnieńskiego, w których uczestniczyli zaproszeni goście. Najlepszym zawodnikiem okazał się Ryszard Dziura, tuż za nim uplasowała się dyrektor ZSP z Jaszczwi Renata Stec, miejsce trzecie zajął dyrektor SP w Piotrówce Tomasz Gajda. Doceniając  sportową postawę, zaangażowanie i świetny wynik Ryszard Dziura oddał swoje miejsce Pani Renacie Stec.

 

Bogusław Dziura - wspomnienie

Był wieloletnim zawodnikiem Śląska Wrocław, reprezentantem Wojska Polskiego, wielokrotnym medalistą ogólnopolskich zawodów, mistrzem makroregionu i województwa. Prowadził kadrę strzelecką Bieszczadzkiej Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza oraz sekcję strzelecką w Górniku Sanok. W latach osiemdziesiątych odnosił sukcesy strzeleckie z MGKS "Nafta" w Krośnie. Pod koniec lat osiemdziesiątych pracując jako nauczyciel w LO w Rymanowie był współtwórcą sukcesów strzelców Startu Rymanów, a następnie Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Sokół".

Lata dziewięćdziesiąte związał już z pracą w Jedliczu. Przez lata był nauczycielem Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej i Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu.

Zaangażował się w organizacje sekcji strzeleckiej i budowę strzelnicy. Dzięki Jego zaangażowaniu w bardzo krótkim czasie przeprowadzono modernizację strzelnicy i zakupiono nowy sprzęt strzelecki, a tutejsi uczniowie zaczęli systematycznie odnosić sukcesy w tej dyscyplinie sportu.

W pamięci wielu osób jest obecny do dzisiejszego dnia jako nauczyciel i trener, który konsekwentnie i systematycznie pracował z młodzieżą. Spędzał ze swoimi zawodnikami długie godziny na treningach na strzelnicy, na zawodach i na przygotowaniach ogólnorozwojowych. Zawodnicy trenowani prze Bogusława Dziurę odnosili sukcesy w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, Mistrzostwach Polski Ligi Obrony Kraju, "Srebrnych Muszkietach", Mistrzostwach Makroregionu Małopolski, mistrzostwach okręgu. Bogusław Dziura zmarł nagle 16 listopada 2005 r.