Technik mechanik

 

MECHANIK – ZAWÓD SZEROKOPROFILOWY

 

         Świat maszyn i urządzeń jest obecny we wszystkich dziedzinach życia. Współczesny mechanik organizuje i nadzoruje ich produkcję, montaż, naprawę i konserwację, a także sprawdza instalacje, wykrywa i usuwa przyczyny awarii oraz wymienia zużyte lub uszkodzone elementy. Możliwości zatrudnienia mechanika są niemal nieograniczone. Może podejmować pracę w przemyśle maszynowym, transporcie, budownictwie lub usługach. Duża różnorodność zadań zawodowych sprawia, że to najbardziej uniwersalny zawód, o ogromnym potencjale i szerokich perspektywach zatrudnienia. Technik mechanik z umiejętnościami operatora maszyn sterowanych numerycznie CNC  to elitarny zawód, dobrze opłacany i poszukiwany na rynku pracy w każdej branży.

 

Zawód poszukiwany przez pracodawców  woj. podkarpackiego i pow. krośnieńskiego.

 

Technik mechanik jest to bardzo atrakcyjny zawód obejmujący: programowanie i obsługę obrabiarek CNC, oraz projektowanie, konstruowanie, budowę, eksploatację i naprawę maszyn, urządzeń i mechanizmów.

Jako szkoła w kwestii praktyk zawodowych współpracujemy z takimi firmami jak : ERKO Sp. z.o.o sp.k. ,SPLAST Sp. z o.o, EBA Sp. z o.o, Wietpol Aerospace, ZPRE Męcinka oraz Vianor Jedlicze. Nawiązaliśmy również współpracę z PWSZ Krosno, gdzie dla uczniów kierunku technik mechanik są organizowane specjalne zajęcia mające na celu poszerzenie i pogłębienie wiedzy z zakresu obsługi i programowania maszyn CNC.

 Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia :

MG.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających

MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

 Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik mechanik będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

- obsługi konwencjonalnych maszyn do obróbki skrawaniem

- obsługi maszyn sterowanych numerycznie wykorzystywanych w procesie obróbki skrawaniem

- programowania maszyn sterowanych numerycznie

- wykonywania dokumentacji technicznej przy pomocy oprogramowania typu CAD

 - uczeń uzyskuje również uprawnienia do wykonywania pachwinowych połączeń spawanych metodami MAG oraz TIG

 Technik mechanik znajdzie zatrudnienie w :

a)  zakładach z branży lotniczej jako operator lub programista maszyn CNC

 b)  w przemyśle maszynowym przy obsłudze maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz przy ich montażu

 c) przemyśle motoryzacyjnym

 d) na stanowiskach związanych z kontrolą jakości

e) na stanowiskach związanych z konserwacją oraz remontem maszyn

f) w firmach z branży spawalniczej

 Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

         Dysponujemy bardzo nowoczesną bazą do kształcenia w zawodzie technik mechanik. Posiadamy tokarkę oraz frezarkę sterowaną numerycznie ,a także pracownie do programowania maszyn CNC. Daje to Naszym uczniom  możliwość zdobycia szerokiej wiedzy i umiejętności pod kwalifikację M.19. oraz możliwość późniejszej pracy w nowoczesnych gałęziach przemysłu. Dysponujemy również dwoma spawalniami wyposażonymi w siedem urządzeń spawalniczych- uczeń zdobywa uprawnienia do wykonywania pachwinowych połączeń spawanych metodą MAG i TIG.

         Na kierunku technik mechanik nasi uczniowie nabywają również umiejętności projektowania elementów maszyn w programie Solid Edge.