technik spawalnictwa - NOWOŚĆ

TECHNIK SPAWALNICTWA -  to specjalista poszukiwany na rynku pracy, przygotowany do wykonywania połączeń spawanych różnymi metodami: spawanie w osłonie gazów ochronnych MIG/MAG, TIG, spawanie gazowe, spawanie elektryczne, cięcie plazmowe i in. Zajmuje się projektowaniem połączeń konstrukcyjnych oraz części maszyn z wykorzystaniem oprogramowania typu CAD/CAM. Dokonuje oceny złączy spawanych, naprawy i konserwacji elementów maszyn, urządzeń i narzędzi. Obsługuje urządzenia kontrolno-pomiarowe, nadzoruje przebieg wytwarzania konstrukcji spawanych.

Nauka w zawodzie trwa 5 lat.

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik spawalnictwa znajdzie zatrudnienie w budownictwie przemysłowym, przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją urządzeń technicznych, w zakładach usługowo-naprawczych jako specjalista z zakresu łączenia metali.

Technik spawalnictwa może pracować na stanowiskach nadzoru technicznego, jako:

• kierownik sekcji technologicznej lub spawalnik – technolog,

• kierownik lub technolog w sekcji konstrukcji oprzyrządowań,

• spawalnik produkcji,

• mistrz spawalniczy,

• kontroler jakości,

• jako organizator przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń