Aktywna tablica

W roku szkolnym 2020/21 uczestniczyliśmy w Rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.

Głównym celem programu było umożliwienie wykorzystywania w procesie nauczania nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkołę zgodnie z jej zdefiniowanymi potrzebami, podniesienie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli poprzez zmianę sposobu ich myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.

Dzięki zastosowaniu przez nauczycieli narzędzi TIK w edukacji, uczniowie zyskują możliwość dostosowania nauki do indywidualnych potrzeb, mogą tworzyć nowe treści i udostępniać je kolegom oraz innym osobom uczącym się, a także korzystać ze znacznie szerszego zakresu zasobów edukacyjnych niż te, które oferuje podręcznik. Otwarte technologie umożliwiają wszystkim naukę w dowolnym miejscu i czasie, za pośrednictwem dowolnego urządzenia i przy wsparciu wszystkich użytkowników.

W ramach programu wykonaliśmy następujące działania:

  • wyznaczyliśmy nauczyciela, którego zadaniem była koordynacja działań w zakresie stosowania TIK w szkole,
  • powołaliśmy nauczycielskie zespoły samokształceniowe, które wspierały dyrektora i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły z wykorzystaniem TIK,
  • uczestniczyliśmy w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu,
  • umożliwiliśmy uczniom wykorzystanie tablicy multimedialnej na zajęciach dydaktycznych,
  • stosowaliśmy TIK na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych,
  • dzieliliśmy się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z nauczycielami z innych szkół,
  • prowadziliśmy lekcje otwarte dla nauczycieli naszej szkoły.

Scenariusze zajęć opracowane w ramach programu „Aktywna tablica”

 

 

Autor tekstu: Dorota Kubit