"Szkoła pamięta"

Jak co roku, młodzież Zespołu Szkół pamiętała o zmarłych, szczególnie żołnierzach walczących w I i II wojnie światowej.

Tegoroczne działania zostały wpisane w akcję "Szkoła pamięta" zorganizowaną przez MEN. W ramach akcji uczniowie zorganizowali zbiórkę zniczy, uprzątnęli teren wokół pomnika ofiar wojny w Męcince, złożyli kwiaty i znicze pod pomnikiem oraz na grobach nauczycieli, ofiar hitleryzmu i byłych żołnierzy Armii Krajowej znajdujących się na jedlickim cmentarzu.