We wtorek, 18.06.2019 roku, odbyło się w naszej Szkole uroczyste zakończenie nauki klasy trzeciej ZSZ

Wszystkich zebranych: uczniów, rodziców i nauczycieli przywitał wychowawca klasy,  pan Marek Słowik. Na wstępie  podziękował  rodzicom za zorganizowanie spotkania.  Złożył także serdeczne podziękowania uczniom i ich rodzicom  za wspólne spędzone lata nauki i pracy na rzecz klasy i Szkoły. Stwierdził, że w ciągu tych trzech lat wielu uczniów dało się poznać z bardzo dobrej strony, nigdy nie odmawiało pomocy  potrzebującym (koncerty charytatywne, działalność szkolnego klubu HDK, udział w zbiórkach WOŚP).

Następnie pan dyrektor, Mariusz Kielar, wręczył nagrody uczniom, którzy wyróżnili się dobrymi wynikami w nauce, godną postawą, reprezentowaniem szkoły  w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych, udziałem w akcjach charytatywnych oraz pracą na rzecz szkoły i środowiska. Najbardziej aktywni krwiodawcy otrzymali  indywidualne nagrody. Później pani Grażyna Twardzik, opiekunka Samorządu Szkolnego, przedstawiła wyniki  konkursu „Super Uczeń”.  Pierwsze miejsce w konkursie zajął Jakub Pomprowicz z kl. III ZSZ.

Wychowawca klasy, pan Marek Słowik, wręczył uczniom również Certyfikaty ze szkolenia NGK/NTK.

W imieniu klasy trzeciej serdeczne podziękowania dla dyrekcji, nauczycieli i wychowawcy za wsparcie, wyrozumiałość, motywowanie do nauki, za pomoc w rozwijaniu pasji i uzdolnień złożyli Michał Szufnarowski i Jakub Szurlej.

Gratulujemy naszym wychowankom ukończenia Szkoły. Życzymy samych sukcesów w życiu osobistym, zawodowym, pomyślności i odwagi w osiąganiu założonych celów.