Rodzaje i zastosowanie odnawialnych źródeł energii

18 marca 2024 r. na terenie naszej szkoły odbył się wykład z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii, którego celem było popularyzowanie wiedzy technicznej wśród młodzieży. Wykładowcą był pracownik Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie pani dr inż. Bernadeta Rajchel.

Odnawialne źródła energii (OZE) w ostatnich latach zyskały na popularności, stając się doskonałą alternatywą m.in. dla paliw kopalnych. Pod pojęciem odnawialnych źródeł energii kryją się wszelkie źródła energii, których wykorzystywanie do wytwarzania energii cieplnej oraz energii elektrycznej nie wiąże się z ich długotrwałym deficytem – ich zasoby są łatwo odnawialne.

Odnawialne źródła energii to przede wszystkim energia wody, energia wiatru, energia słoneczna, energia geotermalna, a także biomasa. Do produkcji energii elektrycznej i energii cieplnej wykorzystywane są naturalne procesy, a cały proces nie przyczynia się do emisji szkodliwych dla środowiska naturalnego substancji. OZE są zatem czystą energią, bezpieczną i przyjazną dla naszej planety.

Nasza szkoła od wielu lat współpracuje z krośnieńską uczelnią. W wykładzie uczestniczyli uczniowie klas: IIT, IIIT oraz VT.

Organizatorem był pan Dawid Pisz