Międzynarodowy Dzień Liczby Pi

„Podziwu godna liczba Pi ”, jak napisała laureatka Nagrody Nobla –  Wisława Szymborska, 14 marca obchodzi swoje święto. Liczba π jest stałą matematyczną, która pojawia się w wielu działach matematyki i fizyki. Jest równa stosunkowi obwodu koła do długości jego średnicy. Liczbę π często nazywa się ludolfiną od imienia Ludolpha van Ceulena, który zyskał sławę przedstawiając tę liczbę z dokładnością do 35. miejsc po przecinku. Z okazji Międzynarodowego Dnia Liczby Pi odbył się konkurs szkolny–„Wyrecytuj cyfry liczby pi”.

Najlepszą pamięcią może pochwalić się Mateusz Urbanek z klasy V T, który zapamiętał 54 cyfry z rozwinięcia dziesiętnego π.

Pozostali laureaci:

II miejsce        Szymon Piwowar z klasy II T  (32 cyfry)

III miejsce       Adrian Bugiel z klasy II T (28 cyfr)    

Konkurs z nagrodami zorganizowała nauczycielka matematyki, pani Dorota Kubit.