W dolinie Iwełki

Uczennice z klasy IV TH realizujące zakres rozszerzony z geografii uczestniczyły w zajęciach terenowych w Iwli.

Celem zajęć, które zostały zrealizowane w bezpośrednim sąsiedztwie wodospadu było nabycie praktycznych umiejętności związanych m. in. z orientacją mapy, szacowaniem wartości i przeprowadzaniem pomiarów.