TECHNIK PRAC BIUROWYCH

 TECHNIK PRAC BIUROWYCH - jest zawodem uniwersalnym, gdyż prace biurowo-administracyjne (jako funkcje usługowe) występują w każdej firmie i instytucji. Specjaliści w tym zakresie odciążają kierownictwo firm i instytucji od ważnych i bardzo czaso- i pracochłonnych czynności.

Najczęściej w zawodzie wykonywane są prace związane z:

• organizowaniem biura i prac biurowo-administracyjnych;

• gromadzeniem, rejestracją oraz przetwarzaniem informacji;

• gromadzeniem i rejestracją dokumentacji;

• koordynowaniem przepływu informacji i dokumentacji wewnętrznej;

• przygotowywaniem i organizowaniem narad, zebrań, konferencji oraz spotkań z kontrahentami jednostki organizacyjnej;

• sporządzaniem sprawozdań dotyczących działalności jednostki organizacyjnej;

• użytkowaniem nowoczesnego sprzętu biurowego.

Po skończeniu nauki będziesz potrafił/a:

• określać rolę administracji w funkcjonowaniu jednostki organizacyjnej;

• gromadzić, przetwarzać i przekazywać informacje dotyczące wykonywanych zadań;

• korzystać z różnych źródeł informacji oraz doradztwa specjalistycznego;

• redagować i prowadzić korespondencję w sprawach osobowych i administracyjnych;

• sporządzać protokoły, notatki służbowe oraz sprawozdania dotyczące działalności jednostki organizacyjnej,

• porządkować, prowadzić i archiwizować powierzoną dokumentację i akta spraw jednostki organizacyjnej,

• prowadzić sekretariat jednostki organizacyjnej;

• przygotowywać i organizować narady, zebrania, konferencje;

• użytkować urządzenia i sprzęt techniczny stosowany w pracy biurowej;

• współpracować z zespołem pracowników;

• porozumiewać się w języku obcym w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań zawodowych.

Możliwości zatrudnienia:

Absolwenci tego kierunku mogą podjąć pracę w: administracji specjalnej, jednostkach samorządu terytorialnego, samorządach zawodowych i gospodarczych, przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych; prowadzić działalność gospodarczą w zakresie usług biurowych oraz obrotu artykułami piśmiennymi i biurowymi.