ŚWIETNY WYNIK NA EGZAMINIE ZAWODOWYM

Uczniowie klasy IV Technikum Mechanicznego z Zespołu Szkół im. Armii Krajowej

w Jedliczu uzyskali znakomity wynik na tegorocznym egzaminie zawodowym z kwalifikacji M.44 – organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń. Zdawalność egzaminu w naszej szkole była bardzo wysoka: z części pisemnej wyniosła 100%, a z części praktycznej –  92,3%. Świadectwo kwalifikacyjne otrzymało aż 92% naszych uczniów. Według danych z OKE w Krakowie średnia zdawalność tego egzaminu w województwie podkarpackim wyniosła 87,5%, czyli jest niższa od wyniku uzyskanego przez uczniów klasy IV T.

            Pomimo, że egzamin charakteryzuje wysoki poziom trudności (co widać po niższej zdawalności w innych szkołach), to co roku nasi uczniowie osiągają bardzo dobre wyniki, zarówno z części teoretycznej, jak i praktycznej egzaminu. Umożliwia im to uzyskanie pełnych kwalifikacji zawodowych w zawodzie technik mechanik, a tym samym powiększa ich szanse na zdobycie bardzo dobrej pracy.

Technik mechanik to atrakcyjny zawód o szerokim zapotrzebowaniu na rynku pracy. Zawód obejmuje swym zasięgiem takie zagadnienia jak: projektowanie, konstruowanie, budowa, eksploatacja oraz naprawa maszyn, urządzeń i narzędzi, wytwarzanie  części maszyn na obrabiarkach konwencjonalnych  i obrabiarkach  sterowanych numerycznie. Technicy mechanicy mogą podejmować pracę w różnych gałęziach przemysłu o różnym stopniu organizacji produkcji i usług, w branży mechanicznej w przemyśle maszynowym, budownictwie, transporcie.