Nowe laptopy dla szkoły

W ramach projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, realizowanego przez powiat krośnieński, szkoła pozyskała 3 nowe laptopy. Sprzęt z niezbędnym oprogramowaniem trafi do uczniów, którzy potrzebują komputera do zdalnej nauki w domu.