język niemiecki

dybas_niemiecki@wp.pl

mail  dla uczniów, do wysylania prac

1. Film „Auf Arbeitssuche - W poszukiwaniu pracy” – do obejrzenia film plus ćwiczenia do filmu

https://www.goethe.de/prj/mwd/de/deu/mse/fo2.html

2. Tekst do filmu – do przeanalizowania i przetłumaczenia, proszę wypisać nieznane słówka (do zeszytu)

https://www.goethe.de/resources/files/pdf139/15926031-standard.pdf

3. Ćwiczenia utrwalające  słownictwo z zakresu „praca”.

1. https://learningapps.org/display?v=p4fbwcib217

2. https://learningapps.org/display?v=pdnr5feic18

3. https://learningapps.org/display?v=pot04rbrc18

 

 

  • 27.03.2020

1. Lektion: „Mir platzt der Kopf”.

W podręczniku na str. 68 zad. 1 dopasuj zdania do ilustracji. Następnie wykonaj ćwiczenia on-line. (Ćwiczenia utrwalające poznane słownictwo).

https://learningapps.org/2591470

https://learningapps.org/2390046

  • 31.03.2020r.

2. Lektion: „Hauptsache, gesund!”. Film; „ U lekarza”.

Obejrzyj film „Beim Arzt” oraz wykonaj ćwiczenia on-line.

https://www.goethe.de/prj/mwd/de/deu/mse/fo5.html

  • 03.04.2020r.

3. Lektion: „Pech gehabt”.

- ćwiczenie powtórzeniowe https://learningapps.org/1791059

Wykorzystując poznane słownictwo (podręcznik str. 69 zad. 4/5) napisz e-mail:

„Miałeś pojechać do kolegi do Kolonii. Niestety rozchorowałeś się i nie będziesz mógł go odwiedzić. W e-mailu do niego:

- wyjaśnij, dlaczego nie możesz przyjechać do Kolonii

- opisz swoje dolegliwości

- zapewnij kolegę, że odwiedzisz go, jak tylko wrócisz do zdrowia

Zadanie na ocenę.

Zadanie opisowe proszę napisać  w Wordzie (lub w zeszycie) i odesłać do mnie na e-mail: dybas_niemiecki@wp.pl
W temacie wiadomości proszę wpisać: imię i nazwisko oraz klasa