Sukces Jakuba !!!

23 października w Korczynie, miała miejsce piąta edycja konkursu recytatorskiego poezji  Jana Zycha, organizowanego przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej, Wójta Gminy Korczyna, Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie.

Wśród 60. młodych recytatorów ze szkół ponadgimnazjalnych znalazł się Jakub Lidwin – uczeń klasy III szkoły branżowej, który swoją oryginalną interpretacją tekstu poetyckiego zachwycił komisję konkursową i zajął II miejsce. Przewodniczący Jury - dr Mariusz Kalandyk gratulując młodemu artyście sukcesu podkreślił bardzo wysoki  poziom prezentacji oraz bardzo  dobre  opanowanie artystycznego warsztatu recytatora.

Gratulujemy Jakubowi i życzymy dalszych sukcesów !