Technik handlowiec

 

 

HANDLOWIEC – TRADYCYJNY I ATRAKCYJNY ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI

 

 

       O sukcesie współczesnych firm i przedsiębiorstw często decyduje sprawny i dobrze zarządzany dział handlowy. Zajmuje się on organizacją handlu, logistyką, marketingiem i reklamą. Pracownicy tego działu są filarami każdej firmy. To oni prowadzą negocjacje i zawierają umowy, planują działania reklamowe, prowadzą rozliczenia handlowe, załatwiają reklamacje, analizują stan zapasów towarowych i organizują sprzedaż przyjazną klientowi. Handlowiec to najbardziej ceniona grupa zawodowa wśród menedżerów, to grupa o najniższym wskaźniku bezrobocia, to najlepiej zarabiająca w firmie grupa pracowników i skuteczny przedsiębiorca dający pracę sobie i innym.

 Zawód poszukiwany przez pracodawców  woj. podkarpackiego i pow. krośnieńskiego.

Technik handlowiec to tradycyjny i atrakcyjny zawód przyszłości. Absolwenci tego kierunku to najbardziej ceniona grupa zawodowa wśród menedżerów, najlepiej zarabiający w firmie pracownicy i skuteczni przedsiębiorcy dający pracę sobie i innym.
Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
AU.20 Prowadzenie sprzedaży
AU.25. Prowadzenie działalności handlowej
Sylwetka absolwenta
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec będzie przygotowany  do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • Organizowania prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowania towarów do sprzedaży;
  • Wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży;
  • Prowadzenie działań reklamowych i marketingowych;
  • Organizowania i prowadzenie działalności handlowej;
  • Zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa.

Technik handlowiec znajdzie zatrudnienie w Polsce i na obszarze Unii Europejskiej jako:
•    Merchandiser
•    Referent/asystent ds. zaopatrzenia
•    Referent/asystent ds. sprzedaży
•    Referent/asystent ds. obsługi klienta
•    Kierownik działu handlowego
•    Zastępca kierownika działu handlowego
•    Specjalista ds. obsługi klienta
•    Specjalista ds. sprzedaży
•    Specjalista ds. zaopatrzenia
 Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:
Szkoła posiada pracownię handlową wyposażoną w sprzęt do kształcenia w zawodzie technik handlowiec: kasy fiskalne, sprzęt komputerowy i multimedialny z oprogramowaniem związanym z księgowością, rachunkowością oraz ekspozycja będąca pomocą w kształceniu praktycznym z towaroznawstwa.