Rekrutacja

Drodzy uczniowie klas ósmych! Informacje o rekrutacji.

 

Podajemy ogólny harmonogram rekrutacji do Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu na rok szkolny 2020/2021.

  • Od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły.
  • Od 31 lipca do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.
  • 12 sierpnia 2020 r. – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
  • Od 13 do 18 sierpnia br. – potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany przez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego.
  • 19 sierpnia 2020 r. – ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

Szczegółowe informacje dotyczące terminów postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do szkół znajdują się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej: Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 (https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021)

Życzymy powodzenia na egzaminie ósmoklasisty.

Do zobaczenia we wrześniu.

 

 

 

 

Artykuły