Obejrzeliśmy film Piłsudski

24. 09. 2019 r. uczniowie Zespołu Szkół uczestniczyli w kinie Helios w pokazie historyczno - biograficznego filmu "Piłsudski" w reżyserii Michała Rosy.

Film odnosi się do kilkunastu lat życia Józefa Piłsudskiego - od ucieczki ze szpitala w Petersburgu do listopada 1918 r., kiedy przyszły Marszałek ogłosił światu "istnienie Państwa Polskiego Niepodległego, obejmującego wszystkie ziemie zjednoczonej Polski (...). Państwo Polskie powstaje z woli całego narodu i opiera się na zasadach demokratycznych (...)." Ukazane wydarzenia, a szczególnie zdecydowana postawa Józefa Piłsudskiego, który rozumiał potrzebę polskiego czynu zbrojnego i ją zrealizował, wprowadzają młodzież w coroczną dyskusję nt. zawiłych dróg do niepodległości, a przede wszystkim do świętowania 101. rocznicy odzyskania niepodległości.