Salon Maturzystów 2019

25 września 2019 roku   uczniowie klasy IV technikum wzięli udział w corocznym spotkaniu organizowanym dla maturzystów. Tegoroczny Salon Maturzystów odbył się na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Jego celem było ukierunkowanie uczniów w wyborze właściwej ścieżki edukacyjnej. Maturzyści podczas wykładów prowadzonych przez ekspertów Okręgowych Komisji Egzaminacyjnychuzyskali komplet informacji na temat procedur maturalnych.Zapoznali się także z ofertą wyższych uczelni oraz wymaganiami rekrutacyjnymi szkół wyższychz całej Polski. Pozwali im odpowiednio wcześnie zaplanować egzamin maturalny

i wybrać właściwe przedmioty dodatkowe.