Uczniowie z klasy II T walczyli dzielnie o tytuł Mistrza Ortografii w Krośnie.

Po raz ósmy mieszkańcy Krosna i regionu mogli się zmierzyć z trudnościami polskiej ortografii i wziąć udział w konkursie o tytuł "Krośnieńskiego Mistrza Ortografii 2019".

6 czerwca o godz. 900 pisali je uczniowie kl. VI i VII szkoły podstawowej oraz uczniowie gimnazjów.
Z trudniejszą wersją następnego dnia (7 czerwca o godz. 900) zmierzyli się uczniowie szkół ponadgimanazjalnych i wszyscy pozostali dorośli, którzy zadeklarowali udział w ortograficznej zabawie.

 

Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy II T:

 - Klaudiusz Szafran,

 - Maciej Szepieniec,

 - Kamil Szymbara ,

 - Mateusz Woźniak,

 - Bartosz Wietecha.

 

W każdej grupie wiekowej przyznana zostanie nagroda główna i po dwa wyróżnienia.

Głównym celem konkursu jest popularyzacja zasad poprawnej polszczyzny wśród mieszkańców Krosna i powiatu krośnieńskiego, kształcenie nawyku prawidłowego stosowania podstawowych zasad ortograficznych, rozwijanie zainteresowań kulturą języka polskiego oraz utrwalanie zasad ortografii poprzez zabawę.