Wykład prof. dr hab. Jana Miodka

30 maja 2019 roku w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie
Jubileuszowy wykład pt. Polszczyzna lat 1918-2018 przeznaczony dla studentów, pracowników oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych wygłosił znany polski językoznawca, popularyzator wiedzy o języku polskim prof. dr hab. Jan Miodek. Uczniowie naszej szkoły także uczestniczyli w tym wydarzeniu kulturalnym.

Wykład był bardzo interesujący. Profesor omówił różne zjawiska językowe, które w ciągu ostatnich 100 lat miały wpływ na współczesną polszczyznę. Wyjaśnił także pochodzenie nazwy miasta Krosna. Nie pochodzi ona od urządzenia do tkania. Jest to nazwa związana z  ukształtowaniem terenu. Pierwotnie miasto nazywało się Krostno (od krosty, czyli geograficznie wzgórza). Pan profesor mówił również o wielkim wpływie na nasz język nowych technologii, szczególnie związanych z Internetem. Przestrzegał wszystkich zebranych przed wszędobylskimi anglicyzmami. Trzeba dodać, że aula RCKP wypełniona była po brzegi. Profesora pożegnały gromkie brawa i  owacje na stojąco.