XXII Ogólnopolska Pielgrzymka HDK do Częstochowy

W sobotę 25 maja 2019 rokuuczniowie Zespołu Szkół im. Armii Krajowej

w Jedliczu,wraz z dyrektorem szkoły Panem Mariuszem Kielarem wzięli udział w XXII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Honorowych Dawców Krwi na Jasnej Górze. W pielgrzymce uczestniczyły kluby HDK z całej Polski, około 45 pocztów sztandarowych, a wśród nich poczet Zespołu Szkół w Jedliczu.