Dzień Edukacji Narodowej w powiecie krośnieńskim

16 października 2018 roku w Zespole Szkół w Iwoniczu odbyła się uroczystość „Dnia Edukacji Narodowej” oraz „Sportowe podsumowanie roku szkolnego 2017/2018 w powiecie krośnieńskim”. 

Impreza rozpoczęła się polonezem, polskim tańcem narodowym w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół w Iwoniczu. W ten sposób organizatorzy chcieli nawiązać do 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Zgromadzeni wysłuchali następnie montażu słowno-muzycznego przygotowanego przez gospodarzy imprezy. Starosta krośnieński Jan Juszczak nagrodził nauczycieli za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz wręczył stypendia wyróżniającym się uczniom. Wśród uhonorowanych znaleźli się nauczyciele naszej szkoły – pan dyrektor Mariusz Kielar oraz pani Dorota Kubit, a także uczeń klasy III T – Grzegorz Mróz. Uczestnicy imprezy podziwiali występy grupy tanecznej z Chorkówki oraz wysłuchali przemówień starosty krośnieńskiego i burmistrza gminy Iwonicz – Zdrój, Witolda Kocaja.