Współpraca ORLEN POŁUDNIE S.A i Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu

9 marca 2020 r. został podpisany list intencyjny pomiędzy firmą ORLEN POŁUDNIE S.A. i szkołą w celu nawiązania współpracy edukacyjnej. Dokument stanowi punkt wyjścia do podjęcia wspólnych działań na rzecz poszerzenia oferty edukacyjnej szkoły w przyszłości.

Szkoła w najbliższym czasie planuje podniesienie poziomu wiedzy technicznej i kluczowych kompetencji absolwentów szkoły, a także lepszego ich przygotowania do wymagań współczesnego rynku pracy.

Planowane jest utworzenie od września 2020 r.  nowych kierunków kształcenia, w technikum – technik technologii chemicznej, w szkole branżowej – operator urządzeń przemysłu chemicznego, które są odpowiedzią na prognozowane zapotrzebowanie specjalistów – wykwalifikowanych chemików na lokalnym rynku pracy. Orlen Południe, należący do grupy PKN Orlen planuje w Jedliczu realizację inwestycji budowy instalacji bioetanolu II generacji. Jednym z jej efektów będzie powstanie nowych miejsc pracy.

Swoje podpisy na liście intencyjnym złożyli Prezes Zarządu ORLEN Południe Marcin Rej oraz Dyrektor Zespołu Szkół Mariusz Kielar.