Nieletni wobec prawa

    W dniu 19.04.2016r. uczniowie klasy I technikum uczestniczyli w spotkaniu z policjantem. Tematem zajęć była kwestia odpowiedzialnośc i nieletnich wobec prawa

   Młodzież została zapoznana z polską regulacją prawną, dotyczącą postępowania prowadzonego wobec osoby nieletniej, która dopuściła się czynu karalnego. Uczniowie poznali policyjne statystyki, a więc najczęstsze przyczyny przestępczości nieletnich, rodzaje popełnianych przez nich przestępstw oraz środki stosowane przez sądy w przypadkach demoralizacji czy popełnianych czynów karalnych.