Turniej z historią. Średniowiecze

Kontynuujemy projekt edukacyjny "Oblicza epok". Tym razem uczniowie "zbliżyli się" do średniowiecza. Przypomniano filozofię, charakterystyczne cechy epoki, organizacje społeczeństwa i gospodarki. Spotkanie wzbogaciły scenki, pokaz portretów władców, plansz, map, modeli, zdjęć i rysunków architektury romańskiej i gotyckiej.