Sukces naszej uczennicy "Stypendium Prezesa Rady Ministrów"

Uczennica naszej szkoły, JOANNA SAJDAK z klasy IV T, otrzymała Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Uroczystość rozdania Stypendiów Prezesa Rady Ministrów odbyła się 16 listopada br. w budynku  Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. O godzinie 1300 przybyli na miejsce uczniowie wraz z nauczycielami i rodzicami. Uroczystość w Sali Kolumnowej rozpoczęła się od odegrania Hymnu państwowego, następnie krótkie przemówienie wygłosiła Pani Ewa Leniart - Wojewoda Podkarpacki. Złożyła gratulacje wszystkim nagrodzonym uczniom oraz  ich rodzicom za trud wychowawczy. Później odbył się występ uzdolnionej muzycznie uczennicy, która zagrała na skrzypcach. W dalszej części spotkania wyczytywano nagrodzonych uczniów, którzy odbierali dyplomy z rąk Pani Ewy Leniart. Następnie wszyscy laureaci robili sobie pamiątkowe zdjęcia, potem zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez uczniów jednej z rzeszowskich szkół. W tym miejscu należy przypomnieć, jakie kryteria musi spełniać uczeń, aby otrzymać Stypendium PRM. Takie stypendium otrzymuje uczeń, który uzyskał promocję do następnej klasy z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą średnią w szkole lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy, wyniki co najmniej dobre. W tym roku stypendium to odebrała w Rzeszowie nasza najlepsza uczennica  Joanna Sajdak. Stypendium Joanny jest dowodem na to, że warto się uczyć. Gratulujemy wspaniałego osiągnięcia i życzymy dalszych sukcesów.