20-lecie Szkolnego Klub HDK

W grudniu 2022 roku przypada 20-lecie Szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi.

Klub powstał 13 grudnia 2002 roku z inicjatywy pana Juliana Szmyda – wieloletniego Prezesa Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Rafinerii Nafty Jedlicze .

Pierwszym opiekunem młodych krwiodawców był pan Mariusz Kielar – obecnie dyrektor szkoły, który podczas obchodów piętnastolecia klubu w  2017 roku otrzymał Odznakę Honorową PCK IV stopnia.

Obecnie pieczę na krwiodawcami pełni  pani Grażyna Twardzik, która w 13 października bieżącego roku została odznaczona odznaką „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III Stopnia”

Szkolny Klub Honorowych  Krwi liczy 12  krwiodawców.

Do tej pory młodzi krwiodawcy z Jedlicza oddali ok. 400 litrów krwi.