Lekcje przedsiębiorczości z Inkubatorem Przedsiębiorczość w Krośnie

„Masz moc by zmienić świat” czyli przedsiębiorczość trochę inaczej 

Celem warsztatów dla klasy III TM było aktywne zaangażowanie uczniów w symulację działań przedsiębiorstwa funkcjonującego w warunkach gospodar­ki rynkowej. Uczniowie, uczestnicząc w niej, mają znakomitą okazję sprawdzić się w pracy zespołowej, w pełnieniu określonych ról, w umiejętności efektywnego wykorzystania czasu, a także planowania swoich działań. Ponadto posiadają możliwość praktycznego doświadczenia efektów działania prawa popytu i podaży, konkurencji, wewnętrznych elementów zarządzania firmą, kreatywności oraz wypełniania podstawowych dokumentów finansowych. Uczyli się także aktywności w poszukiwaniu szansy powodzenia dla swojego przedsięwzięcia w warunkach wolnego rynku. Mieli okazję ćwiczenia swoich naturalnych predyspozycji,  poprzez wzajemne interakcje oraz różne zadania w grupie, które prowadzą do jednego celu aby w danych warunkach osiągnąć zysk.