Koniec lekcji, sprawdzianów i prac domowych – rok szkolny 2021/2022 zakończony!

W 24 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego - czas podsumowań, wręczenia nagród, dyplomów, świadectw i certyfikatów zawodowych. W tym dniu pożegnaliśmy również uczniów klasy III szkoły branżowej, dla których rozpoczyna się nowy, dorosły etap życia.

Był  to także dzień niezwykle ważny dla naszej szkoły. Pan dyrektor Mariusz Kielar otrzymał, z rąk pana Starosty Powiatu Krośnieńskiego – Andrzeja Guzika powołanie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu na kolejną 5-letnią kadencję.


Życzymy wszystkim uczniom i nauczycielom słonecznych, pełnych pozytywnej energii wakacji.