Nowy Projekt Erasmus+  Otwórz się na nowe możliwości!

Jest nam niezmiernie miło podzielić się informacją dotyczącą projektu Erasmus +.

Nasza szkoła – Zespół Szkół im. AK w Jedliczu – będzie realizować projekt pod nazwą „Międzynarodowe szkolenie zawodowe‐ szansą na równy start do europejskiej kariery”.

W ramach tego projektu młodzież ucząca się na kierunkach technik mechanik oraz technik pojazdów samochodowych będzie realizować staże zawodowe w Irlandii.

(Erasmus+ to program Unii Europejskiej wspierający wymianę edukacyjną. W programie Erasmus+ osoby uczące się zawodu mogą zdobywać praktyczne doświadczenie

zawodowe oraz rozwijać swoje umiejętności językowe, odbywając staże w przedsiębiorstwach lub w placówkach kształcenia/szkolenia zawodowego w innym kraju.)