Dziękujemy wszystkim osobom, które zaangażowały się w akcję „Góra Grosza”

W naszej szkole prowadzona została akcja „Góra Grosza”, której koordynatorem jest Robert Adamik a głównym organizatorem akcji jest Towarzystwo „Nasz Dom”, które dostarcza do nas pakiet informacyjny dotyczący akcji jak i jej przebiegu na terenie placówki.

W dniach od 26 października 2021 do 31 maja 2022 roku  odbyła się 22 wielka zbiórka pieniędzy w ramach ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”.

To niezwykła „Góra” w niezwykłych czasach, bo ten rok szkolny to duże wyzwanie dla nas wszystkich.

Jest to akcja o charakterze dobroczynnym, a jej głównym celem jest zebranie środków na pomoc dzieciom, które z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się we własnym domu rodzinnym.

Nauczyciele wraz z uczniami z naszej szkoły nie pozostali obojętni na krzywdę drugiej osoby i chętnie się do tej akcji przyłączyli. W ten sposób wsparli oni Towarzystwo „Nasz Dom”, a tym samym pomogli  dzieciom  w całej Polsce, które nie mają możliwości i szczęścia dorastać wśród najbliższych. Towarzystwo to udziela bowiem wsparcia dzieciom z zawodowych rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, domów dla dzieci i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych. Po zakończeniu akcji przyszła pora na podliczenie wszystkich pieniędzy wrzuconych do skarbonki na przestrzeni tych prawie ośmiu  miesięcy.

Zebraliśmy wspólnie 156,04 zł !!!

Udział w tej akcji pomógł uzmysłowić naszym uczniom, że oddając chociażby jeden grosz, można zrealizować wielkie przedsięwzięcia na rzecz dzieci w trudnej sytuacji życiowej.

Dziękujemy wszystkim  osobom, które zaangażowały się w akcję „Góra Grosza”