Wspomnienie jest formą spotkania

Przed Świętem Zmarłych, przedstawiciele szkolnej społeczności udali się na groby ofiar I i II wojny światowej, żołnierzy Armii Krajowej, na jedlickim cmentarzu oraz pod pomnikiem w Męcince, gdzie zadbali o uporządkowanie otoczenia. Wyrazem hołdu było zapalenie zniczy w miejscach pamięci i na grobach nauczycieli pracujących kiedyś w Zespole Szkół.