Stypendium Starosty Krośnieńskiego

W dniu 22.10.2021 r.  Pan Starosta Krośnieński wręczył stypendium naszemu uczniowi Pawłowi Godkowi (klasa III TM). Uroczystość odbyła się w LO Jedlicze. Powiat nagradza najlepszych uczniów, którzy wykazują się wysokimi wynikami w nauce, na olimpiadach, konkursach lub osiągnięciami sportowymi. Paweł jest najlepszym uczniem Naszej Szkoły. Jego średnia ze wszystkich przedmiotów wynosi 5,0. Dzięki zaangażowaniu w naukę, pomoc kolegom, współpracę z nauczycielami i własnej ambicji uczeń osiąga naprawdę świetne wyniki w nauce. Został  już doceniony przez Prezesa Rady Ministrów stypendium naukowym.Stypendium Premiera przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Pawłowi życzymy dalszych sukcesów w nauce i życiu osobistym. Jesteśmy dumni jako nauczyciele, że mamy takiego ucznia.