KONKURS MITOLOGICZNY "NIE UDAWAJ GREKA, MITOLOGIĘ DA SIE LUBIĆ!"

Biblioteka szkolna zaprasza do udziału w Szkolnym Konkursie Mitologicznym.

REGULAMIN KONKURSU

  1. Konkurs jest jednoetapowy i polega na rozwiązaniu testu.
  2. W pytaniach otwartych uczeń udziela krótszej lub dłuższej odpowiedzi; przy ich ocenianiu będzie brana pod uwagę wiedza merytoryczna (błędy ortograficzne i interpunkcyjne nie wpływają na uzyskaną punktację)
  3. O zajętym miejscu decyduje liczba uzyskanych z testu punktów.
  4. Czas pisania testu wynosi 45 minut.
  5. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów z testu przez kilku uczniów przewidziana jest ustna dogrywka.
  6.  Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe oraz cząstkowe oceny (bdb) z języka polskiego.
  7. Informacje o wynikach konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły. 

ZAGADNIENIA KONKURSOWE 

v  Pojęcia: mit, mitologia, politeizm, antropomorfizm;

v   Bogowie greccy (zakres działań, opieka, atrybuty, losy).

v  Bohaterowie i ich losy: Herakles, Tezeusz, Jazon, Odyseusz, Syzyf, Prometeusz, Edyp, Parys; Dedal i Ikar;

v  Geografia i zoologia mitologiczna (Olimp, Ziemia, Hades, zwierzęta i potwory występujące w mitologii).

v   Ślady mitologii we współczesnym języku - związki frazeologiczne.

TERMIN

Konkurs odbędzie się 5 listopada 2021 r. na lekcji 4 w sali nr 6

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela pani Grażyna Twardzik

Serdecznie zapraszamy!