SZKOLENIE NGK

16 czerwca 2021 roku w naszej Szkole odbyło się II szkolenie techniczne. Tematem szkolenia były: sondy lambda oraz ogólne wiadomości o rozwoju technicznym z dziedziny układów zapłonowych. Szkolenie prowadził Pan Grzegorz Bąk - Wzięli w nim udział uczniowie klas: I TM, IITP i IITM. Prelegent dokładnie omówił budowę, aspekty techniczne montażu oraz zasadę działania sondy lambda: cyrkonowe, tytanowe. Pomiar zawartości tlenu odbywa się przy pomocy dwóch różnych rodzajów sond lambda: z czujnikami z dwutlenku cyrkonu i z dwutlenku tytanu. Różnią się one od siebie tym, że sonda cyrkonowa generuje napięcie, a sonda tytanowa musi być zasilana. Uczniowie zadawali wiele pytań dotyczących właściwego doboru sond do silników motocyklowych i pojazdów samochodowych oraz właściwego ich diagnozowania. Otrzymali wyczerpujące odpowiedzi na zadawane pytania. Prowadzący szkolenie zwrócił szczególną uwagę na zasadę diagnozowania, oraz co ma wpływ na zanieczyszczanie środowiska naturalnego, omówione zostały skutki awarii jak i przyczyny. Prowadzący wskazał też strony internetowe, z których można korzystać bezpłatnie w celu uzupełnienia wiadomości technicznych, sprawdzenia swojej wiedzy z zakresu budowy i zasady działania produktów firmy NGK/NTK. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma certyfikat od firmy NGK.