Szkolny konkurs interdyscyplinarny

7 czerwca odbył się Szkolny Konkurs Czytelniczy „Z historii matematyki”.

Celem konkursu było:

  • kształcenie umiejętności pięknego czytania,
  • ukazanie historii rozwoju matematyki,
  • poznanie biografii wybranych matematyków,
  • stworzenie uczniom możliwości prezentowania własnych umiejętności.

Komisja konkursowa oceniała:

  • technikę czytania – płynność, dykcję, tempo,
  • środki wyrazu artystycznego – natężenie głosu i jego modulację, mimikę, akcent zdaniowy.

W rywalizacji wzięli udział uczniowie technikum i szkoły branżowej.

Wyniki konkursu:

I miejsce         Karol Len

II miejsce        Sebastian Pieknik

III miejsce       Krystian Pikul

Gratulujemy!

 

Autor tekstu: Dorota Kubit