Ósmoklasisto! Sprawdź się!!!

TEST Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO :

 https://www.liveworksheets.com/1-zb1786441yi

 

TEST Z JĘZYKA POLSKIEGO :

 

TEST 1 https://forms.gle/DbH53cQ9Wv5Ejj2c6

 

 

TEST 2       https://forms.gle/75mh5cJWjq8jWuBM8

 

TEST 3        https://forms.gle/UX7eKeqJa97xoCgt5 

 

 Quiz matematyczny dla ósmoklasistów :

 

https://forms.office.com/r/fVCFjFkJRt