Nowy sprzęt komputerowy

5 stycznia 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Krośnie odbyło się przekazanie zakupionego dla Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu sprzętu komputerowego.  Technikum i Branżowa Szkoła I stopnia otrzymały dofinansowanie w programie ”Aktywna Tablica”. Dyrektor szkoły Mariusz Kielar odebrał w Starostwie Powiatowym w Krośnie  z rąk Starosty Krośnieńskiego Pana Jana Pelczara 7 laptopów, 2 projektory, 2 tablice interaktywne i dwa zestawy głośników. Przekazany sprzęt  wzbogaci i uatrakcyjni zajęcia dydaktyczne. Będzie służyć rozwijaniu kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, kształtowaniu kompetencji społecznych i twórczych uczniów, w tym umiejętności pracy zespołowej, rozwojowi postaw kreatywności, przedsiębiorczości.

Jesteśmy optymistami i wierzymy, że uczniowie niebawem wrócą do szkoły i będą mogli korzystać z przekazanego sprzętu.

Dyrektor szkoły

Mariusz Kielar