29 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Jak co roku w naszej szkole zostanie utworzony sztab WOŚP. 29 Finał WOŚP odbędzie się 10 stycznia 2020 roku. Uczniowie chętni do pracy wolontariusza proszeni są o przesyłanie zgłoszeń na adres – twardzik7@wp.pl lub przez aplikację Messenger w NIEPRZEKRACZALNYM  TERMINIE  do 4 GRUDNIA  2020 r.

Kandydat na wolontariusza, który po raz pierwszy będzie kwestował podczas finału WOŚP przesyła:

1. Dane:

  • imię i nazwisko,
  • pesel,
  • data urodzenia,
  • adres.
  • nr telefonu
  • adres mailowy
  • imię i nazwisko prawnego opiekuna

2. Zdjęcie  - nie mniejsze niż 600x800 pikseli, w formacie .jpg.,  twarz musi być wyraźna, na pierwszym planie.

Kandydat, który był już wolontariuszem WOŚP w poprzednich latach przesyła tylko nr PESEL.