Wakacyjne staże dla uczniów

W ramach projektu„Dostosowanie oferty ZS w Jedliczu do potrzeb rynku pracy” uczniowie z klasy I TP, ITM (technik mechanik) i I klasy szkoły branżowej(ślusarz)  realizują w czasie wakacji staże i praktyki zawodowe w Firmie EBAw Krośnie. Jest to dla uczniów często pierwsze, ważne doświadczenie zawodowe i okazja do zdobycia konkretnych umiejętności. Dodatkowym atutem jest również możliwość zarobienia pieniędzy na własne potrzeby.